Usługi BHP Katarzyna Borczyk - Grabowska - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

BHP

CENNIK                           Szkolenie wstępne pracownika administracyjno - biurowego        80 zł / os.
                           Szkolenie wstępne pracownika na stanowisku robotniczym          80 zł / os.
                           Szkolenie okresowe pracownika administracyjno - biurowego     100 zł / os.
                           Szkolenie okresowe pracownika na stanowisku robotniczym       100 zł / os.
                           Szkolenie okresowe kadry kierowniczej                                     250 zł / os.
                           Szkolenie okresowe pracodawcy                                                300 zł / os.
                           Wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego                            200 zł + VAT
                           Wykonanie instrukcji BHP wszelkiego rodzaju                              30 zł + VAT
                           Konsultacje z zakresu BHP                                                          50 zł
                           Okresowe kontrole stanu BHP w zakładzie pracy                        100 zł + VAT
                           Wykonywanie dokumentacji powypadkowej:
                          - wypadki w pracy (w zależności od stopnia ciężkości)            od 300 zł + VAT
                          - wypadki w drodze do / z pracy                                            od 200 zł + VAT
                           ( w zależności od stopnia ciężkości )       
                                                                                                                  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego