Usługi BHP Katarzyna Borczyk - Grabowska - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

BHP

CENNIK                           Szkolenie wstępne pracownika administracyjno - biurowego                               40 zł / os.
                           Szkolenie wstępne pracownika na stanowisku robotniczym                                   50 zł / os.
                           Szkolenie okresowe pracownika administracyjno - biurowego                             70 zł / os.
                           Szkolenie okresowe pracownika na stanowisku robotniczym                                60 zł / os.
                           Szkolenie okresowe kadry kierowniczej                                                                             200 zł / os.
                           Szkolenie okresowe pracodawcy                                                                                            300 zł / os.
                           Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy                                                           70 zł / os.
                           Wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego                                               150 - 200 zł + VAT
                           Wykonanie instrukcji BHP wszelkiego rodzaju                                                               20 zł + VAT
                           Konsultacje z zakresu BHP                                                                                                            20 zł
                           Okresowe kontrole stanu BHP w zakładzie pracy                                                        100 zł + VAT
                           Wykonywanie dokumentacji powypadkowej:
                          - wypadki w pracy (w zależności od stopnia ciężkości)                                    od 200 zł + VAT
                          - wypadki w drodze do / z pracy ( w zależności od stopnia ciężkości )    od 200 zł + VAT

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego