Usługi BHP Katarzyna Borczyk - Grabowska - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

KADRY

CENNIK
                    Teczka akt osobowych dla pracownika                                                                                                50 zł + VAT
                    Przygotowanie umowy o pracę / świadectwa pracy                                                                    20 zł + VAT
                    Sporządzenie i rozliczenie listy obecności pracownika                                                            20 zł + VAT
                    Rozliczanie czasu pracy w zakładzie (w zależności od ilości pracowników)         od 40 zł + VAT
                    Przygotowywanie grafików czasu pracy:
                    - miesięczny                                                                                                                                                           30 zł + VAT
                    - kwartalny                                                                                                                                                              40 zł + VAT
                    - sześciomiesięczny                                                                                                                                         50 zł + VAT

                     Konsultacje kadrowe                                                                                                                               od 30 zł

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego