Usługi BHP Katarzyna Borczyk - Grabowska - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

KADRY

CENNIK
                    Teczka akt osobowych dla pracownika                                    80 zł + VAT
                    Przygotowanie umowy o pracę / świadectwa pracy                 40 zł + VAT
                    Sporządzenie i rozliczenie listy obecności pracownika             40 zł + VAT
                    Rozliczanie czasu pracy w zakładzie (w zależności od ilości pracowników)        
                                                                                                            od 50 zł + VAT
                    Przygotowywanie grafików czasu pracy:
                    - miesięczny                                                                          50 zł + VAT
                    - kwartalny                                                                            60 zł + VAT
                    - sześciomiesięczny                                                                60 zł + VAT

                     Konsultacje kadrowe                                                           100 zł

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego