Usługi BHP Katarzyna Borczyk - Grabowska - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

PIERWSZA POMOC

BHP

Każdy pracownik powinien mieć dostęp do odpowiednio wyposażonej apteczki
oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad BHP i PIERWSZEJ POMOCY
 (art. 209  1   § 1 Kodeksu pracy).  
Zgodnie zaś z Kodeksem karnym, gdy nie udzielisz pomocy człowiekowi będącemu
w sytuacji związanej z bezpośrednim zagrożeniem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
(jeżeli sam w tym przypadku nie narazi się na podobne ryzyko),
podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat (art. 162 Kodeksu karnego).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego