Usługi BHP Katarzyna Borczyk - Grabowska - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

SZKOLENIA WSTĘPNE

BHP



Zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy  art. 237 3 ,  oraz  Rozporządzeniem  MGiP z dnia
27 lipca 2004 r  „w sprawie  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”
(Dz.U.nr. 180, poz 1860 ze zm.),
Szkolenia z zakresu BHP są jedynymi, obowiązkowymi szkoleniami, na jakie pracodawca
musi skierować pracownika. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.


       Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
       Powinno się ono odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy w formie instruktażu.
       Obejmuje ono instruktaż ogólny i stanowiskowy.
       Pracownik musi wiedzieć jakie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują na jego
       stanowisku pracy oraz w całym zakładzie pracy.
       Pozwoli to mu uniknąć zagrożeń powodujących wypadki przy pracy czy choroby zawodowe.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego