Usługi BHP Katarzyna Borczyk - Grabowska - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

SZKOLENIA OKRESOWE

BHP / E-LEARNING


Zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy  art. 237 3 ,  oraz  Rozporządzeniem  MGiP z dnia
27 lipca 2004 r  „w sprawie  szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”
(Dz.U.nr. 180, poz 1860 ze zm.),
Szkolenia z zakresu BHP są jedynymi, obowiązkowymi szkoleniami, na jakie pracodawca
musi skierować pracownika. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.


Szkolenie okresowe mają uaktualnić i ugruntować wiedzę pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Między innymi szkolenie okresowe obowiązkowo
powinni odbyć pracownicy zatrudnieni:
- na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na trzy lata.
- na stanowiskach administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż raz na sześć lat.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego